BIO spotrebiteľ

Bioodpad


Ďalšie informácie

Exkurzia do Rakúska
Bioodpad
... od iných bio-producentov. Prehliadka porastov poľných kultúr. Na najväčšej ploche sa na ekofarme pestuje špalda. Podnik v Theresienfeld sa zaoberá aj kompostovaním bioodpadu nie len z vlastnej produkcie. Na farme...

Ako na odpad v paneláku?
... do ruksaku a v rámci prechádzky odniesť na fakultu (pre predstavu: okolo 30 krabíc z litrových džúsov váži približne 1 kg, takže horského nosiča nám skutočne netreba). Staré či nepotrebné lieky odovzdávame...

Triedený zber odpadu (ako to funguje)
Bioodpad
... vytriedia pri triedení papiera. Vytriedená komodita potom putuje do Technických služieb, kde sa lisuje a pripravuje na expedíciu spolu s ostatnými tetrapakmi z mestského zberu. KURUC COMPANY Kontakt: + fax: 035 / 642 47 53 Považská...

Niekoľko rád (Toky nie sú stoky! (26))
... (www.changenet.sk/sosna). Nevytvárajte tzv. divoké skládky odpadov. Odpad trieďte a umiestňujte do príslušných kontajnerov. Bioodpad kompostujte. Využívajte dažďovú vodu na polievanie záhrady, umývanie náradia a ako zdroj...

Kompostovanie
Bioodpad vhodný na kompostovanie predstavuje 30 – 45 % podiel odpadov z našich domácností (v poľnohospodárskych oblastiach môže byť tento podiel vyšší). Nazývame tak vytriedený...

Čo je kompostovanie?
... sa rozkladajú a znovunavracajú živiny do pôdy, čím uzatvárajú kolobeh funkčného ekosystému. Aj bioodpad, ktorý vzniká v domácnostiach a v záhradách má schopnosť rozkladať sa a podobne ako v prírode premieňať...

Výroba kompostovacieho zásobnika
... do každej (až na posledú – najvrchnejšiu) z vrchu pribijeme klince tak, aby vyčnievali 5 cm. Ideálne je mať v záhrade 3 kompostovacie zásobníky. Jeden slúži na zber bioodpadu, druhý na kompostovanie a dozretie kompostu...

Po Frodových stopách VII (Otázky 7. kola + výheci 6. kola)
Bioodpad
... ktorá sa nazýva: 3. Sústava chránených území európskeho významu je budovaná na základe dvoch smerníc. Napíš ich slovenské názvy: 4. Napíš názvy aspoň dvoch drevín, ktoré sú v našich podmienkach pokladané za...

EKO-exkurzia na východnom Slovensku
Bioodpad
... pre akékoľvek rastliny. Obec a spoluobyvatelia už nemusia riešiť problémy s nelegálnym skládkovaním či spaľovaním takéhoto odpadu. Jednoduchým riešením sa dá rozumne vyriešiť polovica odpadového hospodárstva v obci...Obrázky - Bioodpad

kompostovisko \
konferencia o biologických odpadoch


rastlinný odpad


Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií