BIO spotrebiteľ

Humus


Ďalšie informácie

Robte s nami výstavu (13)
Humus
... tak milej i prospešnej. Ochrana krajiny s malebnými pasienkami a orchideovými lúkami je aj ochrana kultúrneho dedičstva našich predkov, ktorí takú krajinu svojím gazdovaním stvorili. Ďatelinoviny a ich miešanky...

Robte s nami výstavu (24)
Humus
... aj pôdu vyčerpanú intenzívnymi poľnohospodárskymi technikami. Používaním ťažkej techniky, v kombinácii s chemikáliami, sa úplne zničí štruktúra pôdy. Priemyselné hnojivá narušia štruktúru pôdy, ktorá už nie...

Spôsoby predpestovania priesad
... umožňuje zachovanie výhod balíčkovania. Nevyžaduje však zložité strojne vybavenie a je na to potrebné menšie množstvo substrátu. Určité náklady sú však spojené s nákupom zakoreňovačov. Rašelinovo – celulózové...

Kolobeh látok v lese (v kontexte veternej udalosti z 19. novembra 2004 (2))
Humus
... prírode rozkladá desiatky rokov. Mnohé generácie organizmov ho postupom času premenia na kvalitný humus, ktorý bude poskytovať živiny a udržiavať vodu. Obohatia tak lesnú pôdu - základ existencie lesa. Mŕtve drevo Mŕtve drevo nie...

Voda, zdravie a ekologické poľnohospodárstvo
... vyčistenie zdrojov pitnej vody stojí ročne stovky miliónov libier. Avšak voda z kohútika ešte obsahuje pesticídy v koncentráciách nad úrovňou bezpečnostných limitov EU. Treba ju dobre prefiltrovať, používajúc filtračný...

Domáce kompostovacie toalety (Toky nie sú stoky! (29))
... Podmienkou je, že sa na záchode musí sedieť aj pri „malej potrebe“, kedy sa moč odvádza inou priehradkou cez odpadovú rúru do trativodu, alebo žumpy. Ideálnym riešením je vývod do malej biologickej čistiarni...

Klimatické zmeny a voda (Toky nie sú stoky! (34))
... krajinnej štruktúry (zníženie výmery obrábaných plôch), revitalizácia mokradných ekosystémov, riek, potokov (obnova starých meandrov, ramien, likvidácia skanalizovaných úsekov) a rybníkov v poľnohospodárskej krajine, tvorba...

Základné vlastnosti pôdy
... to chemické, fyzikálne a biologické. Chemické vlastnosti pôdy Pôdna reakcia, obsah živín, kvalita a kvantita humusu sú každoročné sledované v rámci Čiastkového monitorovacieho systému Pôda (ČMS-P) na 21 kľúčových...

Degradácia pôdy
... vysoká erózia 77 013 3,3 - - Extrémna erózia 573 347 24,1 31 017 1,3 (Zdroj: VÚPOP) Vplyv erózie na pôdu sa monitoruje aj v rámci ČMS- Pôda na eróznych transektoch...


Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií