BIO spotrebiteľ

Komunálny odpad

Odpad, ktorý je produkovaný domácnostiami a odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti (uličné smetie, odpad kancelárii a malých prevádzok) je definovaný ako komunálny odpad.

Komunálny odpad (t.j. odpady obyvateľstva) má veľmi rôznorodé zloženie. Jeho súčasťou je i premenlivé množstvo najrozličnejších nebezpečných látok, ako sú chemické riedidlá, batérie, lieky, žiarivky a iné. Do skupiny komunálneho odpadu patria aj odpady z niektorých podnikov, obchodov, smeti z ulíc a odpad mestskej zelene, pretože majú podobné zloženie ako odpad z domácností.


Ďalšie informácie

Komunálny odpad (...a ostatný odpad)
... nej, sú všetky odpady, okrem nebezpečného odpadu, radené do kategórie ostatných odpadov, kde patrí aj komunálny odpad. Komunálny odpad Komunálny odpad (t.j. odpady obyvateľstva) majú veľmi rôznorodé zloženie. Ich...

Spaľovanie odpadov
... 69 spaľovní (spaľovacích zariadení s rôznou kapacitou). Emisné limity však spĺňalo iba 19 spaľovní a 50 spaľovní prekračovalo v rôznom rozsahu emisné limity, avšak využívanie kapacity týchto spaľovní značne...

Prečo sme daromní?
Komunálny odpad
... VPS analýzu materiálového zloženia obsahu troch 1 100 litrových zberových nádob. Dve 1 100 litrové nádoby na komunálny odpad, náhodne vybrané, pochádzali zo sídliska Podbreziny a z centra mesta Liptovský Mikuláš. Jedná...

Minimum odpadového hospodárstva pre občana (úvod)
Komunálny odpad
... škály, platí: plasty – žltý kontajner, papier – modrý kontajner farebné sklo - zelený kontajner číre sklo – biely kontajner červený resp. oranžový kontajner – nápojové kartóny (tzv. tetrapaky) čierny alebo...

Riadené skládky odpadov
... aj vplyv nepríjemného zápachu, dymu a možnosť šírenia rôznych infekcií. V USA sú najrozšírenejším typom skládok odpadu skládky s kontrolovaným spaľovaním odpadu, na ktoré sa vyváža komunálny odpad. Odpad sa...

Kampaň „Neseparujte sa! Separujte s nami“ v roku 2008
Komunálny odpad
... č. 5, Liptovský Mikuláš - 0,79 kg/žiak 3.miesto – ZŠ, ul. Čsl. brigády 4, Liptovský Mikuláš – 0,66 kg/žiak Analýza materiálového zloženia 1 100 litrových nádob na TKO: Vysypanie kontajnera pre potreby...

Kompostovanie bioodpadov
Ku kompostovaniu biodpodarov pristupujeme z niekoľkých dôvodov. Ku kompostovaniu biodpodarov, ktoré tvoria 30 – 45 % z celkového množstva tuhých komunálnych odpadov (TKO), pristupuje v...Obrázky - Komunálny odpad

zmiešaný odpad


zloženie komunálneho odpadu
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií