BIO spotrebiteľ

Odstráňovanie inváznych druhov rastlín rozmnožujúcich sa vegetatívne
Toky nie sú stoky! (62)

24.07.2006 00:37
Z vybranej skupiny siedmich inváznych druhov rastlín podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR sa vegetatívnym spôsobom rozmnožujú tri druhy rodu pohánkovec.
Z vybranej skupiny siedmich inváznych druhov rastlín podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR sa vegetatívnym spôsobom rozmnožujú tri druhy rodu pohánkovec (syn. krídlatka):

 • pohánkovec japonský (Fallopia japonica)
 • pohánkovec sachalinský (Fallopia sachalinensis)
 • pohánkovec český (Fallopia x bohemica)


Spôsoby odstraňovania pohánkovcov

Do úvahy prichádza odstraňovanie
 • mechanické
 • chemické
 • kombinované


Mechanické odstraňovanie

Keďže z mohutného podzemkového systému sa rastliny nielen rýchlo šíria, ale i rýchlo regenerujú, je možnosť ich úspešného odstraňovania závislá na eradikácii každej jednotlivej rastliny, vrátane podzemných orgánov.

V prípade pohánkovcov nie je možné kalkulovať s tým, že postačí vyčerpanie semennej zásoby v pôde. Semená u týchto druhov väčšinou nestačia dozrieť, pretože ich zničia už prvé zimné mrazy (Mandák, Pyšek, 1997).

Z mechanických spôsobov je možné využiť:

 • vykopávanie a ručné vyberanie alebo vytrhávanie podzemných častí rastliny,
 • sekanie stoniek,
 • kosenie celých porastov,
 • orbu,
 • vypaľovanie,
 • pasenie.
Vykopávanie, ručné vyberanie alebo vytrhávanie podzemných častí prichádza do úvahy len na tých stanovištiach, kde sa vyskytuje len niekoľko málo jedincov alebo sa tam uskutočňujú zemné práce, počas ktorých je možné sa k podzemným orgánom rastlín ľahšie dostať. Vykopávanie alebo vyberanie podzemných častí vzhľadom k plošnému rozsahu rozšírenia tohto druhu na Slovensku nie je jednoducho možné, pretože vynaložené úsilie by nebolo priamo úmerné očakávanému, ako i cielenému výsledku.

Sekanie stoniek, kosenie porastov sa obyčajne využíva len v kombinácii s chemickým odstraňovaním. Aby bolo úspešné, je nutné opakovať sekanie alebo kosenie jedincov alebo porastov pohánkovca každé 2 týždne, čím sa rastliny postupne oslabia. Pretože vo viacerých prípadoch sekanie viedlo aj ku zmladzovaniu, aj ku zvýšeniu jedincov na ploche, ako i samostatný spôsob odstraňovania pohánkovcov sa veľmi neodporúča.

Orba sa môže využiť v tých prípadoch, ak sa menované druhy pohánkovcov vyskytujú na plochách s trvalým trávnym porastom alebo na opusteniskách, kde sa plocha plánuje využiť iným spôsobom či v inej kultúre (napr. premena na ornú pôdu a pod.).

Upozornenie:
Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy nesmie dochádzať k narušeniu podzemných častí rastlín a ku ich transportu na nové lokality!


Vypaľovanie, by bolo možné aplikovať najmä pri rozsiahlejších porastoch dospelých rastlín. Pretože samotné vypaľovanie je rovnako, ako ktorýkoľvek mechanický spôsob odstraňovania menej účinné, keďže sa ním nezníži životaschopnosť podzemkov, je preto potrebné : využiť vypaľovanie ako predprípravu na chemické ošetrenie, tzn. že namiesto pokosenia sa porast v prvej fáze ošetrenia nepokosí, ale vypáli a v druhej fáze sa chemicky ošetrí spôsobom uvedeným v časti o chemickom spôsobe odstraňovania pohánkovcov.

Upozornenie:
Pri vypaľovaní treba dbať na bezpečnostné opatrenia!


U nás sa tento spôsob zatiaľ nevyužíva, pretože vypaľovanie sa považuje z hľadiska ochrany prírody za činnosť v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny . Podľa § 34 tohto zákona sa vypaľovanie považuje za činnosť, v dôsledku ktorej dochádza ku zmenám v druhovom zložení biotopov. Vypaľovaním by na jednej strane síce dochádzalo k ničeniu nežiadúcej vegetácie, ale na druhej strane sú najmä dlhodobejšími požiarmi poškodzované rôzne druhy bezstavovcov (najmä hmyzu) alebo i stavovcov (napr. násady vajec a pod.).

Pastva ovcami alebo hovädzím dobytkom má svoje opodstatnenie, pretože aspoň čiastočne sa ňou znižuje hustota výskytu pohánkovcov. Podmienkou však je, že sa musí začať na začiatku vegetačného obdobia, tzn. ešte skôr ako rastliny vyrastú, v opačnom prípade sú pre ovce alebo dobytok rastliny nekonzumovateľné. Konzumovateľnosť tejto rastliny do istej miery ovplyvňuje aj obsah toxických látok, preto všetky druhy hospodárskych zvierat konzumujú tieto rastliny. (Napr. v Rakúsku pestovali pohánkovec sachalinský ako krmivo.). Vo všeobecnosti pri týchto troch druhoch platí, že len samotné mechanické odstraňovanie nadzemných častí sa v praxi neosvedčilo. Dôkazom toho sú mnohé neúspešné pokusy správcov vodných tokov, ktorí pohánkovce v pobrežnej sprievodnej vegetácii toku na niektorých miestach dosť pravidelne vykášajú, ale bez väčšieho efektu na potlačenie ich výskytu.

Chemické odstraňovanie

TENTO TEXT JE INFORMATÍVNY A VYCHÁDZA ZO SKÚSENOSTÍ ŠOP SR. OZ TATRY NIE JE ZÁSTANCOM POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMOCH.

Vzhľadom k tomu, že pohánkovce vytvárajú častejšie súvislé porasty, je potrebné pri ich odstraňovaní zabezpečiť plošný chemický postrek, na ktorý sa využívajú herbicídy ROUNDUP alebo ROUNDUP - Biaktiv.

Najväčšia citlivosť rastlín na tieto prípravky je v mesiacoch jún až august, ale vzhľadom k tomu, že v tomto období sú porasty veľmi vysoké, sťažujú vykonanie postreku. Pri chemickej aplikácii vykonávanej v uvedenom termíne sa aplikuje 6 až 10 litrov/ha ROUNDUP-u zriedeného v 100 až 300 litroch ROUNDUP-om - Biaktivom. Prvý postrek sa vykoná v druhej polovici mája, kedy je výška pohánkovca japonského asi 100 cm. Požívané množstvo spomínaného prípravku je 5 litrov/ha, ktorý sa riedi v 100 až 300 litroch vody. Druhý postrek by sa mal uskutočniť za 8 až 10 týždňov, tzn. v júni alebo auguste.

V praxi sa odporúča využívať účinnejší kombinovaný spôsob odstraňovania.

Kombinovaný spôsob odstraňovania

Na základe poznatkov z ošetrovania plôch s pohánkovcami v zahraničí sa ukázali ako najúčinnejšie nasledovné postupy:

1. Rastliny sa pokosia na začiatku augusta a o 2 týždne neskôr sa aplikuje ROUNDUP v množstve 10 litrov/ha. Predpokladá sa, že výška rastlín je v tom čase vyhovujúca.

Odporúčanie: Pre úspešnosť zásahu je nevyhnutné dodržať: čas medzi pokosením a aplikáciou, ktorý by nemal byť dlhší ako 2 alebo 3 týždne, pretože napríklad pohánkovec japonský rastie veľmi rýchlo (pri monitorovaní rastu bolo zistené na Slovensku, že denne narastie od 5 - 11 cm, čo je ovplyvnené typom a konkurenčnými danosťami stanovišťa). Najvhodnejšia výška rastlín pre aplikáciu je približne 20 cm, ak je vyššia, praktická aplikácia je už náročná.

Výsledok: Takto vykonaným zásahom sa silno poškodia výhonky a rastliny celkovo zoslabnú.

2. Prvé kosenie (sekanie) treba uskutočniť v druhej polovici mája a následne mechanicky zničené rastliny sa ošetria chemickým postrekom - herbicídom ROUNDUP- Biaktiv v množstve 5 litrov/ha rozriedenom v 100 až 300 litroch vody. Druhú fázu odstraňovania je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, tzn. v júli alebo v auguste. Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako dva až tri týždne, lebo pohánkovce veľmi rýchlo rastú.

Na rastliny, ktoré vyrástli z pretrvávajúcich podzemkov, je vhodná doba likvidácie v mesiaci máji v nasledujúcom roku po predchádzajúcej aplikácii herbicídu na dospelé rastliny.

(Zdroj: Cvachová, A., Gojdičová, E.: Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ŠOP SR-COPaK, Banská Bystrica 2003)

Hodnotenie: 78.6%, 15 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Odstráňovanie inváznych druhov rastlín ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií