BIO spotrebiteľ

Čakajú európske ekologické poľnohospodárstvo zásadné zmeny?

10.01.2007 08:43
Rada poľnohospodárskych ministrov odsúhlasila hlavné črty nového Nariadenia Rady pre ekologické poľnohospodárstvo.
Doteraz platný hlavný právny predpis pre ekologické poľnohospodárstvo – Nariadenie Rady 2092/91 - bude od 1.1.2009 nahradený novým Nariadením Rady.

Rada pôvodne (december 2005) navrhla revíziu doterajšieho Nariadenia Rady veľmi konzervatívne. Mali byť napr. zakázané súkromné štandardy a bioznačky, kontrola ekologického poľnohospodárstva sa mala dostať celkovo do štátnych štruktúr. Sporných bodov, ktoré pretrvávajú, je však oveľa viac. Do procesu pripomienkovania sa veľmi intenzívne zapojil i mimovládny sektor (najmä zväzy ekologického poľnohospodárstva) reprezentovaný skupinou organizácie IFOAM pre EU.

Posledná verzia textu je nepochybne pokrokom v porovnaní s pôvodným návrhom“, hovorí Francis Blake, prezident IFOAM EU Group. Používanie súkromných smerníc a bioznačiek nebude obmedzené. (Poznámka: v Nemecku sa spotrebitelia biopotravín orientujú skôr podľa značky zväzu bioland ako podľa štátnej značky pre biopotraviny)

GMO

Mimovládny sektor však zostáva znepokojený schváleným používaním detekčnej hranice pre nezavinené kontaminácie GMO (zhodná s konvenčným poľnohospodárstvom), povinným používaním EU loga, neadekvátnym prepojením na nariadenie 882/2004, zaoberajúcim sa kontrolou potravín a krmív a vyňatím stravovania a nepotravinových produktov z rámca nariadení.

Naliehame na prichádzajúce nemecké predsedníctvo a Európsky parlament, aby boli vyriešené nedokončené sporné otázky“, komentovala Sabinne Eigenschink, predsedkyňa výboru pre Nariadenie IFOAM EU Group.

Dňa 20.12. teda odsúhlasila Rada poľnohospodárskych ministrov hlavnú časť textu nového Nariadenia. Za následného nemeckého predsedníctva EU sa už môžu uskutočňovať nevyhnutné úpravy a pre ekopoľnohospodárov budú vytvorené veľmi dôležité prílohy NR. Definitívne schválenie prebehne v Európskom parlamente.

Povinné európske logo pre biopotraviny

logo ekologické poľnohospodárstvo
Nové Nariadenie bude obsahovať mnoho zásadných zmien, ktoré postihnú okrem poľnohospodárskej produkcie aj obchod s biopotravinami.

Hlavným cieľom Rady je zjednodušiť a sprehľadniť obchod s biopotravinami na území EU, čo má podporiť i povinné uvádzanie európskej boiznačky spolu s kódom kontrolnej organizácie.

Nariadenie plné noviniek

Komisia pojala revíziu Nariadenia ako proces zmeny od základu. Nové nariadenie je kompletne prepracované, má novú štruktúru, nové formulácie a znenie a v niektorých prípadoch i obsah.

V novom Nariadení je nanovo upravený aj chov rýb (vodné hospodárstvo), avšak nezahŕňa iné produkty ekologického poľnohospodárstva (narp.textil), ani verejné stravovanie.

Predtým v prílohe zaradené Zásady ekologickej produkcie sú teraz súčasťou Nariadenia ako Pravidlá produkcie a sú zmenené. Zvyšok a ostatné neobsiahnuté aspekty budú v samostatnom dokumente Implementačných pravidiel, ktoré budú vypracované Komisiou po dokončení tohto Nariadenia.

EU logo a označenie „EU – ekologické“ musia byť používané naviac s používaným kódom certifikácie. Označovanie produkcie z prechodného obdobia nebude povolené.

Vyššia kvalita biopotravín?

V novom Nariadení je povolené označovanie bioprodukt, ak minimálne 95% výrobku podľa hmotnosti je poľnohospodárskeho pôvodu, vyprodukované v súlade s nariadením. (Predtým 70-95%).

Vylúčenie GMO z ekologického poľnohospodárstva je upresnené tak, že sa poľnohospodári a spracovatelia môžu spoľahnúť na značenie krmív, osív, surovín... „bez GMO“, ktoré je zhodné s konvenčným poľnohospodárstvom (0,9). Zostáva formulácia: “...hospodárske subjekty (operátori) sa môžu spoliehať na sprievodné označenie produktu, že neobsahuje GMO, alebo na sprievodné dokumenty pripojené alebo poskytnuté podľa Nariadenia 2001/18/EC, Nariadenia 1830/2003/ES (o zistiteľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a o zistiteľnosti potravín a krmív vyrobených z GMO) a Nariadenia 1829/2003 ( o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách)“, tzn. detekčný limit 0,9 pre konvenčné produkty.

Otázka zodpovednosti za škodu v prípade kontaminácie tu nie je riešená. Rada rozhodla 19.12.2006 pridať do nariadenia túto vetu: Vzhľadom na to, že cieľom je najnižší možný výskyt GMO v ekologických produktoch, existujúci prah pre označovanie predstavuje hornú hranicu, ktorá je výlučne spojená s náhodným a technicky nevyhnutným výskytom GMO.

EU oficiálny systém kontroly potravín a krmív (Nariadenie 882/2004) teraz platí pre ekologickú certifikáciu a kontrolu (zväzy ekologikcého poľnohospodárstva sa obávajú zbytočného nárastu byrokracie).

Existujúce (dočasné) pravidlá pre dovoz sú nahradené trvalými a viac zosúladenými procedúrami. Už od januára 2007 vstúpia do platnosti nové ustanovenia pre dovoz biopotravín z krajín, ktoré nie sú členmi EU.

Spôsob, akým sa bude Nariadenie kontrolovať, dáva Komisii viac právomoci na úkor členských štátov.

Zmeny týkajúce sa poľnohospodárskej provýroby budú diskutované neskôr, definitívne však budú stanovené, keď budú vytvorené prílohy a zoznamy nového Nariadenia Rady.

Spracovali: Jiří Urban a Karolína Dytrtová, Bioinstitut, o.p.s., (Olomouc 28.12.2006)

Zdroj: www.biospotrebitel.cz

Použité zdroje informácii:
(1) Tlačová správa IFOAM EU Group zo dňa 21.12.2006 ( k dispozícii v Bioinstitute)
(2) Tlačová správa nemeckého zväzu biopredajcov BNN zo dňa 20.12.2006 (k dispozícii v Bioinstitute)
(3) Proposals for Council Regulations on organic production and labelling of organic products
(4) Comission Staff Working Document – Comparative analysis between the control provisions laid down in the proposal for a new Council Regulation on organic production (COM/2005/671) and the inspection system laid down in Council Regulation (EEC) No 2092/91 (preklad najdôležitejších častí je k dispozíc

Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Diskusia: Čakajú európske ekologické ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií