BIO spotrebiteľ

Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

15.02.2006 00:01
Čo je to vlastne GMO (geneticky modifikovaný organizmus)? Aké rizika GMO prinášajú? Ako spoznáme GM potravinu? A aká je situácia na slovenskom trhu?

Čo je to vlastne GMO (geneticky modifikovaný organizmus)?

V génoch je uložená informácia o stavbe každého živého organizmu a jeho fungovaní. V prírode sa krížia, teda kombinujú gény iba blízko príbuzných druhov alebo jedincov v rámci rovnakého druhu. Genetické inžinierstvo však umožňuje prenášať gény i medzi úplne odlišnými druhmi, a meniť tak živé organizmy spôsobom, ktorý by v prírode nebol možný. Vedci napríklad v rámci výskumu vkladajú do DNA paradajok gény z baktérie, do jahôd gény z ryby a do ovocia gény ľudské. Takto vznikajú geneticky modifikované organizmy, ktoré bývajú označované skratkou GMO.

Aké rizika GMO prinášajú?

Ceresol – olej s GMO/foto: Juraj Rizman
Ceresol – olej s GMO
Súčasné poznatky o vplyve GMO na ľudské zdravie nie sú dostatočné. O dlhodobých účinkoch nevieme povedať vôbec nič, keďže neexistujú štúdie, ktoré by takéto vplyvy na ľuďoch skúmali. Už dnes vieme, že niektoré GMO môžu predstavovať reálne riziko vzniku alergií a tiež, že niektoré GMO obsahujú gény odolné voči antibiotikám, čo môže v konečnom dôsledku znížiť účinnosť antibiotík v ľudskom tele.

V diskusii o bezpečnosti potravín s GMO sa stretávame u zástancov s rezolútnym vyhlásením, že tieto potraviny sú viac sledované ako bežné potraviny a z toho dôvodu majú byť dokonca zdravšie. Akékoľvek negatívne dopady na človeka odmietajú. Geneticky modifikované organizmy sa však u nás objavili iba v poslednej dobe. Z vedeckého hľadiska je predčasné hovoriť o možnom dopade na ľudský organizmus. Navyše jeden typ GMO môže mať iný vplyv ako druhý. Pri vyhodnocovaní bezpečnosti GMO sa väčšinou vychádza z materiálov poskytnutých spoločnosťou, ktorá osivo uvádza do predaja.

Zaujímavý prípad pri povoľovaní GMO nastal, keď firma Monsanto nechcela zverejniť kompletnú štúdiu u GM kukurice MON 863, pričom žiadala o povolenie uvedenia na európsky trh. V júni 2005 prehrala súd s organizáciou Greenpeace a štúdiu musela zverejniť. Vysvitlo, že potkany kŕmené touto kukuricou mali poškodené vnútorné orgány a poruchy v krvnom obraze. Po zverejnení tejto štúdie upozornili renomovaní vedci, že je potrebné pokračovať v odborných prácach a testovať vplyv GM kukurice na zdravie. Európska komisia napriek ich odporúčaniam 13. januára 2006 GM kukuricu MON863 povolila na európsky trh na potravinárske účely.

Poprední vedci Ruskej akadémie vied zistili napr. pri pokusoch s potkanmi a geneticky modifikovanou sójou negatívne dopady tejto plodiny na zdravie testovaných zvierat. Štúdia, o ktorej informoval britský The Independent uvádza, že viac ako polovica potomstva potkanov kŕmených geneticky modifikovanou sójou zahynula počas prvých troch týždňov života. Podľa autorov štúdie je to šesťkrát viac úmrtí ako medzi potkanmi, ktoré sa narodili samiciam z kontrolnej vzorky, ktorú kŕmili normálnou potravou. V skupine kŕmenej GM sójou bolo v porovnaní s kontrolnou skupinou rovnako šesťnásobne viac narodených potkanov s vážnou podvýživou. Nová ruská štúdia dokonca predpokladá, že ženy, ktoré konzumujú geneticky modifikované potraviny počas tehotenstva, by mohli ohroziť svoje ešte nenarodené deti. Samozrejme je potrebné pokračovať vo vedeckej práci a skúmať vplyv GMO na zdravie ľudí. Mnohé výskumy sa časom môžu ukázať ako nepravdivé.

Avšak v súčasnosti pre spotrebiteľa geneticky modifikované potraviny nepredstavujú zatiaľ v porovnaní s prirodzenými potravinami žiadnu výhodu. Nie sú ani zdravšie, ani výživnejšie, ani chutnejšie. Prečo by teda mali riskovať?

Ako spoznáme GM potravinu?

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 nadobudla aj u nás platnosť nová legislatíva týkajúca sa povinného označovania geneticky modifikovaných potravín a krmív. Spotrebitelia sú tak dôkladnejšie informovaní a majú možnosť výrobky z GMO odmietnuť. Podľa novej legislatívy musia byť označené všetky výrobky, ktoré obsahujú či sú vyrobené zo zložiek s obsahom viac než 0,9 % geneticky modifikovaných organizmov. Geneticky upravené plodiny, ako napr. geneticky modifikovaná sója a geneticky modifikovaná kukurica, môžu byť obsiahnuté v desiatkach tisíc potravinárskych výrobkov. Každá zložka či prísada vyrobená z geneticky modifikovaných organizmov musí byť na výrobku uvedená. Upozornenie na prítomnosť GM zložky vo výrobku môžete obvykle nájsť na obale medzi informáciami o zložení výrobku. Tieto informácie sú väčšinou napísané veľmi malým písmom. V obsahu zloženia môže byť napr. uvedené: vyrobené z geneticky modifikovanej sóje.

Situácia na slovenskom trhu

Stolný olej/foto:Juraj Rizman
Aj tento stolný olej ponúkaný v
hypermarketoch obsahuje geneticky
modifikovanú zložku – sóju MON-04032-6
Organizácia Greenpeace robí dlhodobý prieskum medzi predajcami a výrobcami potravín. Dnes už väčšina výrobcov potravín garantuje, že potraviny z GMO nepredáva.

Mnohé obchodné reťazce sa rovnako zaviazali takéto potraviny nepredávať: COOP Jednota, CBA, Billa, Rema a ďalšie. Viac informácii nájdete na www.greenpeace.sk, alebo Vám v prípade záujme môžeme bezplatne zaslať brožúrku „Sprievodca spotrebiteľa(PDF 518kB) - ako nakupovať bez GMO, rovnako ako aj ďalšie materiály k tejto problematike.

Na slovenskom trhu sa môžete stretnúť našťastie iba s olejmi vyrobenými z geneticky modifikovanej sóje. Prehľad všetkých GM produktov nájdených na našom trhu nájdete takisto tu.

Hodnotenie: 83.4%, 6 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Mgr. Martina BadidováPracuje ako koordinátorka genetickej kampane pre organizaciu Greenpeace.
Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti študuje na tejto fakulte externe na doktorantskom štúdiu na Katedre krajinnej ekológie.

Diskusia: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných ...

  produkty z GMO nie sú všetky zlé

  Súhlasím s autorkou článku, že oblasť GMO je zatiaľ slabo prebádaná, ale netreba hádzať všetky GMO do jedného vreca. Sú genetické modifikácie, ktoré už z ich povahy nemôžu byť škodlivé napr. vyradenie génu pre pektinázu z rajčín spôsobí to, že mäknú pomalšie a tým predlžujú skladovateľnosť zeleniny. Vyradenie génu je tiež genetická modifikácia, ale nevnáša sa do organizmu nič nové.
  Na druhej strane aj modifikácie, ktoré vnášajú novú genetickú informáciu do organizmu nemusia byť škodlivé pre človeka priamo. Denne skonzumujeme nespočetné množstvo cudzej genetickej informácie z rastlín (zelenina, ovocie), mäsa a iných výrobkov a napriek tomu sme z nej neprebrali do svojej DNA nič. Na druhej strane každý človek prežil počas života aspoň jednu vírusovú infekciu a je dokázané, že v našom genóme máme relatívne veľké množstvo vírusovej DNA a napriek tomu sme tu (a nemeníme sa na vírusy).
  Výrobky vyrobené z GMO nemusia byť ani potenciálne nebezpečné. Napríklad olej vyrobený z geneticky modifikovanej sóje (na obr. v texte) neobsahuje ani kúsok DNA (ináč by to nebol olej). Genetická modifikácia môže byť na báze tolerancie voči herbicídom (to sa neprejaví na výslednom produkte iba ak by sa samotný herbicíd dostal do oleja - ale na to sú kontrolné orgány) alebo na báze zmeny zastúpenia jednotlivých mastných kyselín s cieľom dostať do oleja zdraviu prospešné mastné kyseliny (čo si myslím, že nie je na závadu, práve naopak).
  Riziko GMO tak nie je v priamom ohrození zdravia (o alergiách z GMO som zatiaľ nepočul) ako skôr v možnom prenose génov rezistencie na mikroorganizmy, ktoré budú potom odolávať aj drastickej liečbe. V tomto smere je však skôr nebezpečné bezhlavé užívanie antibiotík ako GMO.
  Keďže sa problematikou GMO priamo nezaoberám, rád sa poučím o nových štúdiách, ktoré priamo poukazujú na ich negatívny vplyv. --nekúpil som si prístup k celému článku a tak môj názor je len na časť, ktorá je verejne prístupná--
    Reagovať
   
  0
   
  0

  GMO - riziko alebo nový zázrak

  Myslím si to isté, že ešte je veľa vecí, ktoré treba o GMO zistiť a preveriť. Študujem tretí rok agrobiotechnológiu na SPU a mám teda o GMO relatívne veľa informácii. Rozhodne si nemyslím, že je do jediná záchrana ľudstva, veď veda v takomto rozsahu je tu len pár desaťročí. Sama však ani myšlienku využitia GMO nezavrhujem. Nečítala som celý váš článok, preto neviem aký máte konkrétne vy názor, no organizácia Greenpeace ma už vážne hnevá. Nech teda bojujú proti GMO, ale prečo ľuďom nevysvetlia poriadne prečo je GMO zlé. Napríklad aj ja by som si rada vypočula či prečítala konštruktívnu kritiku. Nie len niečo odkopírované, kdesi počuté a prebraté.
  Liliana   Reagovať
   
  0
   
  0

  GMO - riziko alebo nový zázrak

  Myslím si to isté, že ešte je veľa vecí, ktoré treba o GMO zistiť a preveriť. Študujem tretí rok agrobiotechnológiu na SPU a mám teda o GMO relatívne veľa informácii. Rozhodne si nemyslím, že je do jediná záchrana ľudstva, veď veda v takomto rozsahu je tu len pár desaťročí. Sama však ani myšlienku využitia GMO nezavrhujem. Nečítala som celý váš článok, preto neviem aký máte konkrétne vy názor, no organizácia Greenpeace ma už vážne hnevá. Nech teda bojujú proti GMO, ale prečo ľuďom nevysvetlia poriadne prečo je GMO zlé. Napríklad aj ja by som si rada vypočula či prečítala konštruktívnu kritiku. Nie len niečo odkopírované, kdesi počuté a prebraté.
  Liliana   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

  Áno GMO potraviny majú aj svoje výhody, ale skúste si pozrieť aj toto video https://www.youtube.com/watch?v=24xvkthk_lU , ktoré myslím dostatočne vyjadruje, prečo sú v mnohých krajinách GMO potraviny zakázané. Dúfam že vaša znalosť angličtiny bude dostačujúca a chcem upozorniť na tam nie sú uvedené všetky riziká :) Takže prosím nebudte sebecký a nemyslite iba vo svoj prospech ale aj na svoje okolie v ktorom žijete, pretože keď si ho znečistíme tak vám už krajšie, väčšie a dlšie trvanlivejšie potraviny budú nanič :) Ja osobne by som radšej ziedla menej vábnejšie vyzerajce jablko v ktorom je červík zo stromu u mojej babky ako oslnújúcu červené dvojtýždňové jablko ktoré prežilo cestu v kamioné zo Španielska :)
  Jujka   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

  SOM LAIK, ALE MOJ NAZOR JE TAKYTO: GMO POTRAVINY - ich posobenie na ludsky organizmus NIE JE DOSTATOCNE prebadane! A nik ma nepresvedci o opaku! Nie je dostatok potrebnych vedeckych studii o tom, ze GMO ludom neskodia! Nasa ludska DNA NEDOKAZE ROZPOZNAT GMO! A co sa potom s nimi v tele dalej deje? A co posobenie na prirodu? Na dalasie druhy ratlin a hmyz? To Vas tiez nezaujima? GMO rastliny sice zvysia vynosy polnohospodarom... alebo, niekomu, kto ma vazny zaujem na ich presadeni sa v CELOM SVETE z financnych dovodov.... ale, zaroven to zvysi nepochybne vynosy aj farmaceutickemu priemyslu. (Dokazane je urcite jedno: je enormne zvyseny vyskyt alergii - hlavne na potravny a zvyseny vyskyt RAKOVINY!) Preco asi? Osobne si myslim, ze GMO potraviny maju na tom svoj podiel! Ja sa im vyhybam!
  Jaroslava Matuskovicova   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

  Verte mi pani Matuskovicova, ci chcete alebo nie nevyhnete sa GMO. Ma to velke pouzitie, o ktorom ako Vy pisete LAIK nema vobec ponatie. GMO ma + ale aj -, ako vsetko ostatne okolo, uz je len na nas ludoch ci si to budeme vediet ustrazit a kontrolovat.
  StanislavE   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: Re: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

  žiadne GMO nie je zdravé.
  mimi   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov

  Venujem sa problematike GMO už 6 rokov, môj názor je jasný, gmo kukurica, gmo banany su zivitu nebezpecne!.
  Vysvetlim laicky prečo:
  - semena GMO na kukuricu sú tak zmenené, že keď zasejete následne počas rastu sa vytvára glikosid, ako postupne kukurica rastie vytvára sa ho viac, na za úlohu chrániť pred chorobami, škodcami, hubami atd.
  takze ak dizreje vsetok jed pride na vás stôl.
  Co dodat, GMO je dobre pre tých ktorí vyrábajú semená, pre MONSATO.
  A ešte jedna vec, zo semená sú na jednorazové pouzitie.
  asi tak.
  mimi   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článokNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií