BIO spotrebiteľ

Lesné aktivity (3)
Výstavy

04.05.2006 00:48
Máte záujem o výstavy „Tatry nezomreli“, „Po nás potopa“, „Tatry 2004-2005 (Fakty a otázniky)“, „Stretnutie s medveďom“ a „Divočina zachráni svet“? Môžu byť aj vo vašom meste či na vašej škole...

Výstava „Tatry nezomreli!“

Občianske združenie TATRY ponúka školám pre inštaláciu edukačnú výstavu „TATRY NEZOMRELI!“, ktorá je reakciou na oficiálnu politickú interpretáciu veternej kalamity zo dňa 19. novembra 2004.

Výstava predstavuje TANAP, tatranskú udalosť, prináša faktografické a fotografické informácie o úlohe mŕtveho dreva v lese, riešeniach podobných udalosti v zahraničí, predstavuje „lesné aktivity“ v SR a pod. Výstava pozostáva zo 138 zalaminovaných materiálov formátu A4 a je možné si ju objednať (budete zaradení do poradovníka) na adrese OZ TATRY.

V liste uveďte: názov školy, presnú adresu, meno a priezvisko koordinátora environmentálnej výchovy, telefonický a e – mailový kontakt.

Výstava vznikla vďaka finančnej podpore z Fondu TATRY pri Nadácii Ekopolis.

Kontakt:
OZ TATRY, KEMI 627/5 , 031 04 Liptovský Mikuláš,
tel./fax: 044/553 10 27, E – mail: wolf@mail.viapvt.sk, web: wolf@mail.viapvt.sk, web: www.ekokompas.host.sk

Výstava fotografií “PO NÁS POTOPA“

Pod viaczmyselným názvom sa neskrýva vízia o konci sveta ale výstava, ktorej hlavným organizátorom je Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty.

Výstavu tvorí 50 farebných a čierno-bielych fotografií, ktorých autormi sú Juraj Lukáč, Rastislav Mičaník, Dáša Balážová/Lukáčová, Erik Mojsej, Erik Baláž, Braňo Baláž, Marek Dulák, Viliam Bartuš a Mária Hudáková. Fotografie sú doplnené stručným sprievodným textom a ich zoradenie nie je náhodné. Účelom ich kompozície je priblížiť návštevníkom širší pohľad na les ako komplikovaný prírodný systém, poukázať na vážne následky neuváženého lesného hospodárenia a zároveň načrtnúť reálne riešenia problémov.

Tajomstvá
Výstavu otvára pohľad na les ako na prírodný systém, ktorého určujúcim prvkom sú stromy. Fotografie umelého hospodárskeho lesa a prirodzeného jedľovobukového pralesa kontrastne poukazujú predovšetkým na základné rozdiely v chápaní jeho významu. Dopĺňa ich sprievodný text, ktorý odhaľuje význam pojmov stabilita, biodiverzita a les ako živý organizmus.

Ľudské oko cez objektív fotoaparátu sa postupne ponára do zložitej a tajomnej podstaty prirodzeného lesa. Odhaľuje pritom tajomstvá a životnú dôležitosť pôdy, rastlín, vody, húb a živočíchov pod zemou, na zemi i vo vzduchu. Od tých najmenších až po najväčšie. Fotografie odhaľujú obrovský význam drobných organizmov pre život a vravia jasnou rečou: “Les nie sú iba stromy!” Na fotografiách nehybne pózuje fúzač alpský, vretenica severná, jeleň lesný, vlk dravý, sova dlhochvostá, zubovník šupinatý aj práchnovec kopytovitý. Príbehy z ich čarovného života odhaľuje sprievodný text.

Viete čo je to mykoríza? Vedeli ste o tom, že huby ročne rozložia na jednom hektári až 4000 kilogramov drevnej hmoty?

Premeny
Ďalšia časť poukazuje na vstup človeka do zložitého, dokonalého a citlivého lesného spoločenstva. Ťažba dreva zastavuje tep stromov a celkovo život v lese. Na fotografiách rezonujú predovšetkým drastické holoruby a poškodená pôda po ťažbe drevnej hmoty. Séria záberov ponúka pohľad na bežné obhospodarovanie slovenských lesov v chránených krajinných oblastiach a v národných parkoch. Sprievodný text odhaľuje žiaľ smutné konštatovanie, že zákon o ochrane prírody nedokáže zastaviť devastáciu lesov v chránených územiach, v ktorých sa ukrýva naše národné bohatstvo.

V tretej časti výstavy sú na fotografiách zachytené celospoločenské dôsledky neuváženého hospodárenia v lesoch na Slovensku i v susednej Ukrajine. Holoruby, ťažby v pramenných oblastiach, približovania dreva potokmi, hustá sieť lesných ciest a zvážnic... To všetko sa premieta v podobe erózie pôdy, kalamity, znižovania biodiverzity či zanášania potokov.

Vedeli ste o tom, že poškodené lesy tým, že strácajú svoju prirodzenú vodozádržnú schopnosť, výrazne prispievajú ku vzniku záplav?

Záchrana
Štvrtá časť výstavy je venovaná hľadaniu skutočných riešení problémov, ktoré súvisia s lesom. Séria fotografií poukazuje na nevyhnutné zmeny prístupov k obhospodarovaniu lesov a sprievodný text dopĺňa konkrétne možnosti. Predovšetkým upozorňuje, že lesy nesmú byť naďalej obhospodarované holorubne. Naopak, musia v nich byť ponechané staré a mŕtve stromy. V lesoch nesmie byť veľa lesných ciest, v okolí potokov žiadna ťažba a drevo by nemalo byť po ich korytách približované. Určité územia by mali zostať bez zásahu človeka.

Záver výstavy je venovaný aktivitám Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktoré už niekoľko rokov aktívne zachraňuje slovenské lesy.

Výstava obsahuje 54 fotiek formátu A3 a na jej inštaláciu je potrebný priestor minimálne 25 metrov). Fotky sú laminované a lepia sa špeciálnou lepiacou páskou priamo na stenu. Ku každej fotke je popis, plus k výstave je stručný informačný leták.

Kontakt:
Viliam Bartus, LZ VLK Východne Karpaty
P.O. Box 111, 066 01 Humenne
057/ 77 50 297, 0903 055 963, E – mail: vilo@wolf.sk

Výstava „TATRY 2004-2005 (Fakty a otázniky)“

Výstava zachytáva vývoj udalostí a mapuje aktivity v Tatranskom národnom parku od novembra minulého roku, kedy sa jeho územím prehnala ničivá veterná smršť. Výstava zároveň ponúka reálny obraz nášho najstaršieho národného parku a poskytuje možnosť pozrieť sa na Tatry aj z druhej, odvrátenej strany. Z tej, ktorá sa prevažne do spravodajstva médií nedostáva a bežný človek tak nemá možnosť utvoriť si objektívny pohľad na situáciu v Tatrách.

Autorskými fotografiami do tejto výstavy prispeli Ján Dobšovič (Klub stráže prírody), Ján Krošlák (denník SME), Martin Marenčin (fotograf v slobodnom povolaní), Juraj Rizman (Greenpeace), Ľudo Sluka (Nadácia Ekopolis), Juraj Švajda (Správa TANAP) a Juraj Vysoký (WWF). Výstava vznikla prispením Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis.

Samotná výstava TATRY 2004-2005 (FAKTY A OTÁZNIKY) pozostáva z cca 40-45 zalaminovaných fotografií formátu A4 (fotografie budú priebežne dopĺňané) a jedného zarámovaného plagátu rozmeru cca 100 x 50 cm.

Keďže výstava je voľne dostupná, záujemcovia z radov mimovládnych organizácií, štátnych a neštátnych inšitúcií a organizácií, školských subjektov atď. sa v prípade záujmu o jej zapožičanie môžu prihlásiť na tel. čísle Nadácie Ekopolis 048/41 45 478 resp. písomne prostredníctvom faxu 048/4145 259 a mailu na epce@changenet.sk alebo lsluka@changenet.sk.

Na rovnaké telefónne/ faxové čísla resp. e-mailové adresy sa môžu priamo obrátiť záujemcovia o zakúpenie vkusných tričiek s motívom Fondu Tatry v cene 250,-Sk. Výťažok z predaja týchto tričiek bude použitý v súlade s účelom a prioritami Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis.

Výstava „STRETNUTIE S MEDVEĎOM“

Vystava - medveď
Výstava „STRETNUTIE S MEDVEĎOM“
Intímny pohľad na život medveďa a jeho interakcie s človekom

Výstava fotografií predstavuje medvede ako zvedavé, inteligentne zvieratá, ktoré sú súčasťou našej prírody. Tieto šelmy však môžu byť pre človeka aj nebezpečne. O tom, ako sa vyhnúť problémom a čo robiť pri stretnutí hovorí film: „Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov.

Podmienky požičania výstavy: Výstavu ponúkame zdarma pre školy, Centrá voľného času a iné neziskové organizácie pracujúce s verejnosťou. Za stratený materiál alebo jeho poškodenie sa platí náhrada 200,- SKK/ks (fotografiu), 500,- SKK za videokazetu. Poštovne hradí objednávateľ.

Kontakt:
SWS – Slovak Wildlife Society
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
P. O. BOX 72, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel: 044/52 93 752 , Mobil: 0905 239 033 (Mgr. Svetlana Beťková)
E – mail: info@slovakwildlife.org, betkova@slovakwildlife.org, web: info@slovakwildlife.org, betkova@slovakwildlife.org, web: www.medvede.sk

Výstava „Divočina zachráni svet“

„Divočina zachráni svet“ je súbor šesťdesiatich veľkoplošných fotografií sprevádzaných textom. Obraz a písmo vedie návštevníka výstavy lesom ako zložitým spoločenstvom, v ktorom sú všetky jeho časti rovnako dôležité. Hmyz, vtáky, rastliny, huby i veľké dravce v lese istým spôsobom spolupracujú. Spôsob tejto spolupráce, funkciu týchto väzieb pozná človek len napatrne. Tomuto poznaniu nezodpovedá prístup ľudí k lesu. Výsledkom sú rôzne kalamity, odplavená pôda, v čase menších zrážok vysušená krajina a v čase lejakov povodne. Les prestáva byť naozajstným lesom, aj keď ním naďalej ostáva na lesníckych mapách a v štatistikách.

Kontakt:
Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27
Tel./fax: 051/77 89 488, E - mail: alfa@wolf.sk, dasa@wolf.sk

Hodnotenie: 100%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Lesné aktivity ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Životné prostredie
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií