BIO spotrebiteľ

MEMORANDUM medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš

12.02.2008 23:27
Dňa 15.10.2007 bolo medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš podpísané „MEMORANDUM o vzájomnom spoločnom postupe, porozumení, neobchádzaní a zabezpečení vzájomnej spolupráce a vymedzení vzájomných práv a povinností“. Cieľom memoranda bolo písomne zadefinovať vzťah medzi občianskym združením a mestom a zadefinovať taktiež oblasti vzájomnej spolupráce pri ochrane a tvorbe životného prostredia, realizácii výchovno – vzdelávacích aktivít a pod.
Neseparujte sa! Separujte s nami
Neseparujte sa! Separujte s nami
Toto MEMORANDUM vychádza z dlhodobej vízie mesta Liptovský Mikuláš definovanej sloganom „Mesto pre všetkých“ a „Stratégie mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007 – 2010“ (www.mestoprevsetkych.sk), ku ktorej sa vyjadrovalo aj OZ TATRY.

K hlavným témam spoločnej spolupráce patrí:

 • realizácia osvety v oblasti odpadového hospodárstva a zapojenie deti a mládeže do šírenia osvety v oblasti separovania odpadov,
 • zavedenie separovania odpadov pre podnikateľov, verejné inštitúcie, školské zariadenia, zariadenia cestovného ruchu a na voľných priestranstvách,
 • spracovanie metodiky vykazovania štatistík v oblasti odpadového hospodárstva, posilnenie prevencie v oblasti environmentálnej kriminality a pod.


Medzi partnerov OZ TATRY v tejto oblasti patria aj Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši.

Separacia skla
Separacia skla
Mesto Liptovský Mikuláš a VPS sa týmto prihlásili ku kampani OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorú občianske združenie realizuje od roku 2005 a ktorej významným výsledkom je zvyšovanie miery separácie komunálnych a nebezpečných odpadov a znižovanie výskytu nelegálnych skládok odpadov v zberovej oblasti VPS (mesto Liptovský Mikuláš a jeho mestské častí a cca 20 okolitých obcí).

Pre zaujímavosť, kým v roku 2000 bolo vytriedených
 • 81 t skla,
 • 155,5 t papiera
 • 69,7 t plastov.
V roku 2006 to bolo už
 • 446 t skla,
 • 335 t papiera
 • 157 t plastov a viacvrstvových kombinovaných obalov.
Okrem toho bolo vyzbieraných 1 339 ton biologicky rozložiteľných odpadov, 14,7 t batérií, 49,4 t elektronického šrotu a 4,9 ostatných nebezpečných odpadov.

Zber PET fliaš...
Zber PET fliaš...
Z dôvodu koordinácie aktivít kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami.“ bola v januári 2008 zriadená pracovná skupina k separácií odpadov, ktorá sa bude stretávať cca každé 2-týždne. Mesto Liptovský Mikuláš, VPS a OZ TATRY sa taktiež dohodli na projektovej spolupráci, aby sa tým dosiahla synergia jednotlivých podávaných projektov.

Ostatným hmatateľným produktom OZ TATRY v rámci podpísaného MEMORANDA je príprava 4 propagačných spotov k prebiehajúcej kampani „Neseparujte sa! Separujte s nami.“ :

Propagačné spoty budú dlhodobo vysielané v mestskej televízii a boli taktiež prihlásené do súťaže „Envirofilm 2008“, do kategórie amatérskych filmov.

Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: MEMORANDUM medzi OZ TATRY a mestom Liptovský ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Separovanie odpadu  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií