BIO spotrebiteľ

Nebezpečný odpad

22.01.2007 10:11
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitné nakladanie a zneškodnenie z dôvodu jeho vlastností a zloženia (napr. lieky, žiarivky, odpad z nemocníc a pod.).
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné.

Psie exkrementy

Podľa štatistických údajov pripadá na Slovensku na každých 10 až 12 obyvateľov jeden pes. Z uvedenej štatistiky vyplýva, že na priemernom sídlisku s 20 000 obyvateľmi je chovaných 1 600 až 2 000 psov. V roku 1995 bolo na Slovensku podľa štatistiky chovaných 70 000 psov a ročná produkcia exkrementov týchto zvierat bola na odhadovaj úrovni 7 000 ton (350 nákladných vagónov). Psie exkrementy patria do kategórie nebezpečného odpadu. Ich zberom a likvidáciou chránime občanov pred nákazlivými ochoreniami parazitárneho, bakteriálneho alebo vírusového pôvodu. Spaľovaním trusu sa do ovzdušia dostane aj pri dodržaní všetkých zákonných noriem množstvo splodín nedokonalého spaľovania. Odborným kompostovaním môžeme do pôdy dodať niekoľko tisíc ton živín a minerálnych látok.

Rádioaktívny odpad

Medzi najnebezpečnejšie odpady patria rádioaktívne odpady z jadrových elektrární a z rôznych (civilných aj vojenských) jadrových zariadení. Tieto odpady sú nebezpečné svojimi nepriaznivými vplyvmi rádioaktívneho žiarenia na ľudské zdravie a na zdravie všetkých živých organizmov. Bezpečné zneškodnenie a uloženie vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu je celosvetovým problémom a vyžaduje veľmi vysoké finančné náklady.

Rádioaktívny odpad má nebezpečné vlastnosti niekoľko tisíc až stotisíc rokov od svojho vytvorenia, pretože polčas rozkladu niektorých zložiek je veľmi dlhý. V jadrových zariadeniach sa produkuje rádioaktívny odpad vo všetkých skupenstvách a všetok je potrebné zneškodniť spôsobom zamedzujúcim únik rádioaktívnych látok do životného prostredia.

V súčasnosti sa tento druh odpadu spracúva tak, že sa po predspracovaní (upraví sa chemické zloženie) a skoncentrovaní zatavuje do špeciálneho skla, rôznych keramických materiálov alebo syntetických betónov a uloží do osobitných kontajnerov, ktoré sú ešte chránené ďalšími ochrannými vrstvami zaručujúcimi nepriepustnosť obalu. Takto zabezpečený odpad sa ukladá na dočasné úložisko rádioaktívneho odpadu po dobu približne 20 – 30 rokov. Po uplynutí uvedenej doby sa ukladá na trvalé uloženie do špeciálne vybudovaných ložísk, ktoré sa budujú napr. na miestach starých soľných baní vo veľkých hĺbkach pod povrchom zeme, aby sa zabránilo prieniku nebezpečných rádioaktívnych látok do prostredia. Pri svojom rozpade rádioaktívny odpad produkuje teplo, ktoré zaručuje, že sa kontajner „pretaví“ do nižších vrstiev a takýmto spôsobom sa má výrazne znížiť možnosť úniku rádioaktivity do prostredia.

Hodnotenie: 80%, 7 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Nebezpečný ...

  Psie exkrementy

  Vážený pán autor článku, preštudujte si Vyhlášku MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
  Psie exkrementy sú zaradené v katalógu odpadov pod číslom 020106-zvierací trus, moč a hnoj a jeho kategória je O, čiže ostatný odpad.
    Reagovať
   
  0
   
  0

  Psie extrementy  Reagujem na odpoved " neznámeho pána", ktorý reagoval na to, že psie extrementy nepatria medzi nebezpečný odpad....
  Podľa všetkého patríte aj Vy štatisticky medzi 10 - 12 obyvateľov na ktorých pripadá 1 pes. Je dosť možné, že psie extrementy nepatria medzi NO, ale to ešte neznamená, že 7000 ton nie je také množstvo, ktorým sa netreba zaoberať. Nie nadarmo sú pri chodníkoch odpadkové koše na psie trusy...., ale pre koho .....
  Važený pán, ak čo i len raz by som uvidela jedného psíčkara denne, ktorý sa zohne pre trus svojho miláčika, určite by sme my matky boli za to vďačné, ktoré musíme svojím deťom vysvetľovať do nekonečna prečo nesmie ísť do trávy si sadnúť a prečo si nesmie odtrhnúť kvietok.....
  Len raz by ste stúpli do psieho hovna, alebo len raz neustrážite, že Vaše dieťa si olizuje ruky, ktorými si odtrhlo kvietok na ktorom bolo psie hovno,
  potom by som bola zvedavá ako zareagujete.... Taká detská žltačka s trvalými následkami, tiež nie je na zahodenie... či poviete....
  Zdravie našich detí je oveľa podstatnejšie ako Vaše hobby, resp. potreba Vašich psov.
  Monika
    Reagovať
   
  1
   
  0

  Psie extrementy  Reagujem na odpoved " neznámeho pána", ktorý reagoval na to, že psie extrementy nepatria medzi nebezpečný odpad....
  Podľa všetkého patríte aj Vy štatisticky medzi 10 - 12 obyvateľov na ktorých pripadá 1 pes. Je dosť možné, že psie extrementy nepatria medzi NO, ale to ešte neznamená, že 7000 ton nie je také množstvo, ktorým sa netreba zaoberať. Nie nadarmo sú pri chodníkoch odpadkové koše na psie trusy...., ale pre koho .....
  Važený pán, ak čo i len raz by som uvidela jedného psíčkara denne, ktorý sa zohne pre trus svojho miláčika, určite by sme my matky boli za to vďačné, ktoré musíme svojím deťom vysvetľovať do nekonečna prečo nesmie ísť do trávy si sadnúť a prečo si nesmie odtrhnúť kvietok.....
  Len raz by ste stúpli do psieho hovna, alebo len raz neustrážite, že Vaše dieťa si olizuje ruky, ktorými si odtrhlo kvietok na ktorom bolo psie hovno,
  potom by som bola zvedavá ako zareagujete.... Taká detská žltačka s trvalými následkami, tiež nie je na zahodenie... či poviete....
  Zdravie našich detí je oveľa podstatnejšie ako Vaše hobby, resp. potreba Vašich psov.
  Monika
    Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

OdpadNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií