BIO spotrebiteľ

Komunálny odpad
...a ostatný odpad

22.01.2007 10:15
Bilancia vzniku odpadov vychádza z Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a podľa nej, sú všetky odpady, okrem nebezpečného odpadu, radené do kategórie ostatných odpadov, kde patrí aj komunálny odpad.

Komunálny odpad

Komunálny odpad (t.j. odpady obyvateľstva) majú veľmi rôznorodé zloženie. Ich súčasťou je i premenlivé množstvo najrozličnejších nebezpečných látok, ako sú chemické riedidlá, batérie, lieky, žiarivky a iné. Do tejto skupiny patria aj odpady z niektorých podnikov, obchodov, smeti z ulíc a odpad mestskej zelene, pretože majú podobné zloženie ako odpad z domácností.

Komunálny odpad tvorí síce „iba“ 10% všetkých odpadov vyprodukovaných za rok na Slovensku, ale svojim charakterom vyžaduje osobitné nakladanie s ním. Je produkovaný celoplošne vo všetkých mestách a obciach Slovenska a je potrebné ho bezpečne zneškodňovať. Nepriaznivo na životné prostredie vplýva nielen samotný odpad a jeho zneškodňovanie, ale aj niektoré činnosti spojené s jeho zneškodňovaním.

Okrem priameho vplyvu komunálnych odpadov na životné prostredie (skládky, spaľovne) sa objavujú aj ďalšie problémy. Odvoz vzniknutého množstva odpadu na riadenú skládku alebo do spaľovne si vyžaduje veľké náklady na prepravu. Na prepravu sa u nás využívajú výlučne nákladné automobily, ktoré pri svojej prevádzke spaľujú prírodné zdroje (ropa), do ovzdušia vypúšťajú výfukové plyny a spôsobujú nadmerný hluk.

Každá skládka odpadu má svoju určitú kapacitu, ktorú keď vyčerpá, je potrebné skládku uzavrieť a zrekultivovať. Následne je potrebné hľadať novú lokalitu na výstavbu novej skládky, ktorá zaberie určitú časť územia a rušivo zmení pôvodný ráz krajiny. V priestoroch skládky (aj riadenej) sa uchytávajú mnohé invázne druhy rastlín a živočíchov, ktoré potom môžu ohrozovať aj okolité spoločenstvá rastlín a živočíchov.

Ostatné odpady

Ostatné odpady tvoria skupinu, ktorá nepredstavuje veľké riziko pre životné prostredie. Do tejto kategórie možno zaradiť stavebnú hlušinu, organický poľnohospodársky odpad (slama) a iné. Táto skupina odpadov je problematická najmä svojim veľkým objemom, ale nie svojim chemickým zložením.

Stavebná hlušina sa ukladá na skládky odpadu alebo na miesta starých opustených banských diel. Dobre sa však uplatňuje pri výstavbe ciest, kde sa neškodný upravený materiál stáva súčasťou násypov.

Organický poľnohospodársky odpad sa opätovne využíva v poľnohospodárskej výrobe ako krmivo pre zvieratá (odrezky cukrovej repy spracované silážovaním), na prihnojovanie alebo ako surovina na výrobu kompostu. Veľmi využívaným odpadom je slama, ktorá sa používa ako podstielka pre poľnohospodárske zvieratá a stáva sa súčasťou maštaľného hnoja, ktorým sa prihnojujú polia.

Hodnotenie: 80%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Komunálny ...    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Odpad    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií