BIO spotrebiteľ

Zrážkové a odtokové pomery na Slovensku

25.04.2006 00:36
Zrážkový úhrn v SR dosiahol v roku 2004 hodnotu 851 mm, čo predstavuje 112 % normálu a hodnotíme ho ako vlhký rok.
Začiatok roka (január a február) bol zrážkovo vodný a veľmi vodným bol február, kedy spadlo 73 mm zrážok. Marec a apríl boli zrážkovo normálne a boli vystriedané zrážkovo vlhkými mesiacmi máj, jún a júl. Druhá polovica roka 2004 bola zrážkovo normálna až suchá. Deficit zrážok bol zaznamenaný v mesiaci september (18 mm) a december (19 mm), kedy hovoríme o zrážkovo suchých mesiacoch. Celkovo pri hodnotení roka došlo k nadbytku zrážok, a to o 89 mm.

Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2004 (Zdroj: SHMÚ)

Mesiacmm% normáluNadbytok (+)/
Deficit (-)
Charakter
zrážkového obdobia
I.5912813V
II.7317431VV
III.521115N
IV.4989-6N
V.9312217V
VI.12214236V
VII.11012220V
VIII.7896-3N
IX.4571-18S
X.621021N
XI.7411912N
XII.3464-19S
Rok 200485111289V
Vysvetlivky: N – normálny, S – suchý, VS – veľmi suchý, V – vlhký, VV – veľmi vlhký, MV – mimoriadne vlhký

Vo všetkých povodiach okrem povodia Moravy a Dunaja ročný zrážkový úhrn prekročil hodnoty príslušných normálov. Najvyšší ročný zrážkový úhrn bol zaznamenaný v povodí Popradu ( 1 063), čo reprezentuje 126 % normálu. Najmenej zrážok spadlo v povodí Dunaja, kde zrážkový úhrn dosiahol 90% normálu.

Priemerné výšky zrážok a odtoku v povodiach v roku 2004 (Zdroj: SHMÚ)

PovodiePlocha povodia
(km2)
Priemerný
úhrn zrážok
(mm)
% normáluCharakter
zrážkového obdobia
Ročný odtok (mm)% normálu
*Morava2 28263092N7765
*Dunaj1 13858293N40111
Váh14 268895106N25872
Nitra4 501728105N10164
Hron5 465889113V21367
*Ipeľ3 649735107N10366
Slaná3 217812103N4421
Bodva858814111V9947
Hornád4 414904133VV11852
*Bodrog7 272916130VV22294
*Poprad a Dunajec1 9501063126VV452122
SR49 014851112V18671
Vysvetlivky: * toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia

Zrážkový úhrn v povodiach a jeho rozdelenie v roku sa prejavil v ročnom odtečenom množstve z hlavných povodí nasledovne. Ročné odtečené množstvo z čiastkového povodia dosiahlo, resp. prekročilo 110 % dlhodobého priemeru v povodiach Popradu a Dunaja, v povodiach Bodva, Slaná a Hornád nedosiahlo 60 % dlhodobého priemeru a v ostatných povodiach sa pohybovalo v rozpätí 60 až 80% príslušných dlhodobých hodnôt.

Ročné odtečené množstvo z čiastkových povodí dosiahlo, resp. prekročilo 110 % dlhodobého priemeru v povodiach Popradu a Dunaja. V povodiach Bodva, Slaná a Hornád ročné odtečené množstvo nedosiahlo 60 % dlhodobého priemeru a v ostatných povodiach sa ročné odtečené množstvo pohybovalo v rozpätí od 60 až 80 % príslušných dlhodobých hodnôt.

Priemerné ročné prietoky v roku 2004 sa pohybovali od 25 % ( v povodí Popradu a Váhu) dlhodobých hodnôt.

Najväčšie priemerné mesačné prietoky sa na väčšine tokov SR vyskytovali v marci a dosahovali 55 % ( v povodí Bodvy ) až 343 % ( v povodí Hornádu na toku Torysa) príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Hodnoty najmenších priemerných mesačných prietokov sa pohybovali od 5 % ( v povodí Váhu).

Pri minimálnych priemerných denných prietokoch sa ich hodnota pohybovala na väčšine povodí v rozmedzí Q 330d – Q 364d pričom na niektorých tokoch bola ich hodnota menšia ako Q 364d ( v povodí Bodvy, v hornej časti povodia Slaná a v dolnej časti povodia Váh).

Maximálne priemerné denné prietoky vo väčšine prípadov nedosahovali ani 1 ročný prietok, vyskytovali sa však aj toky, na ktorých boli vplyvom topenia sa snehov a prívalových povodní dosiahnuté vyššie N – ročnosti. Zaznamenali sa v povodí Bodrog na Udave, kde maximálny kulminačný prietok dosiahol hodnotu 20-50-ročného prietoku, v povodí Hornád na Toryse viac ako 50-ročný prietok, v povodí Nitry na Handlovke a Radošinke 2-5-ročný prietok.


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 46.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Zrážkové a odtokové pomery na ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií