BIO spotrebiteľ

Povodie Bodrogu a Hornádu

05.05.2006 00:43
Povodie Bodrogu a Hornádu tvoria čiastkové povodia Bodrog, Tisa, Hornád, Bodva, Poprad a Dunajec.

Povodie Bodrogu


V povodí Bodrogu bola v jednotlivých skupinách ukazovateľov za obdobie 2002-2003 dosahovaná I. až V. trieda kvality, v priemere najhoršie zatriedenie bolo zaznamenané v skupine mikrobiologických ukazovateľov s prevládajúcou IV. triedou kvality.

Povodie Tisy


Kvalita vody bola na slovenskom úseku toku Tisa zaradená v jednotlivých skupinách ukazovateľov prevažne do III. Až IV. triedy kvality s výnimkou miesta odberu Tisa – Malé Trakany, kde iba vyššie koncentrácie Fe a Mn spôsobili zatriedenia do V. triedy kvality.

Povodie Hornádu


Povodie Hornádu bolo v minulých rokoch poznačené banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza k znižovaniu koncentrácií ťažkých kovov a SI makrozoob.

Povodie Bodvy


Povodie Bodvy patrí k povodiam s nízkym antropogénnym ovplyvnením, pričom prítoky v hornej časti povodia patria k vodárenským tokom.

V povodí Bodvy V. trieda kvality nebola zaznamenaná, najhoršia trieda bola IV. trieda kvality v skupinách ukazovateľov kyslíkového režimu (ChSKCr), mikrobiologických ukazovateľov a mikropolutantov ( Zn a NELUV ).

Povodie rieky Poprad


K menej znečisteným tokom s málo zmenenou kvalitou vody ( v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2001-2002) patrí tok Poprad, v ktorom sa prejavujú len lokálne znečistenia pod mestskými sídlami.

Povodie Duanjca


V povodí Dunajca nebola v období 2002-2003 dosiahnutá V. trieda kvality, najhoršou bola III. Trieda, preto sú v i nasledujúcej tabuľke prezentované ukazovatele podieľajúce sa na zaradení do III. triedy kvality.

Sledované toky s V. triedou kvality podľa skupín ukazovateľov – povodie Bodrogu a Hornádu


Skupina ukazovateľov a k nej pripadajúca dĺžka tokov s III, IV. a V-ou triedou kvality (km)
PovodieABCDEFH
Bodva36,40004852-
IV. triedu kvality určujúce ukazovateleChSKCr---KoliNELUV
Zn
-
Hornád027,923,443,4109,531,50
V. triedu kvality určujúce ukazovatele-Fe
Mn
Pcelkový
P-PO4
SI- makrozooKoliAl
NELUV
Cu
Zn
-
Bodrog1924,12373,87400
V. triedu kvality určujúce ukazovateleO2
BSK5
ChSKcR
Teplota vody
Mn
N-NH4
Pcelkový
SI- makrozooKoli--
Tisa04,400000
V. triedu kvality určujúce ukazovatele-Fe
Mn
-----
Poprad00012,112,100
V. triedu kvality určujúce ukazovatele---SI- makrozooKoli--
Dunajec014,50014,514,50
V. triedu kvality určujúce ukazovatele-pH--Koli
Tekoli
Cu-
(Zdroj: SHMÚ)

Dĺžka sledovaných tokov – povodie Bodrogu a Hornádu


PovodieSledovaná dĺžka
(km)
Hodnotená dĺžka
(km)
Počet základných
miest odberov
Bodva127,471,64
Hornád564,6363,120
Bodrog812,8533,832
Tisa5,25,22
Poprad142,61295
Dunajec16,914,51
(Zdroj: SHMÚ)


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 80%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Povodie Bodrogu ...

  porteboval by som listok na vyrub vrb na povodi hornadu a bodrogu.Potrebujem kontakt na kompetentnu osobu.Dakujem
  ivan olejnik   Reagovať
   
  0
   
  0

  porteboval by som listok na vyrub vrb na povodi hornadu a bodrogu.Potrebujem kontakt na kompetentnu osobu.Dakujem
  ivan olejnik   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Toky nie sú stoky!
Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.Najčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií