BIO spotrebiteľ

Využívanie podzemnej vody

12.05.2006 00:00
V roku 2004 bolo v SR celkovo odberateľmi využívané priemerne 12 201 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 15,9 % z dokumentovaných využiteľných množstiev.
V priebehu roka 2004 zaznamenali odbery podzemnej vody znovu výrazný pokles o 1 093,8 l.s-1 , čo predstavuje zníženie o 8,3 % oproti roku 2003.

Pri podrobnejšom hodnotení využívania podzemných vôd v SR podľa účelu využitia bolo možné konštatovať pokles spotreby vo väčšine sledovaných skupín odberov, s výnimkou odberov pre sociálne účely a iné využitie, kde bol zaznamenaný nepatrný nárast (1-2 %). V porovnaní s rokom 2003 poklesli najviac odbery podzemnej vody pre vodárenské účely o 624,7 l.s-1 (-6,2 %), poľnohospodársku živočíšnu výrobu o 65 l.s-1 (-16,9 %) a rastlinnú výrobu a závlahy o 315,7 l.s-1 (-82,9 %). Užívanie podzemnej vody v SR v roku 2004 (l .s-1 ) (Zdroj: SHMÚ)

Užívanie podzemnej vody v SR v roku 2004 (odbery v l/s)


Účel200220032004
Vodárenské účely10 201,7710 064,949 431,53
Potravinársky priemysel311,24329,51322,04
Ostatný priemysel1 101,19999,29901,65
Poľn. a živoč. výroba392,86385,49320,51
Rastl. výroba a závlahy34,78380,8465,17
Sociálne účely323,09320,74327,02
Ostatné648,24822,52832,93
SPOLU13 013,7013 303,6012 200,85
(Zdroj: SHMÚ)

Odbery podzemnej vody od roku 2000 sa výrazne nezmenili ani v susedných štátoch, aj napriek tomu, že užívanie podzemnej vody v EÚ zaznamenal nárast o 9 %. Najväčšie odbery zistili zo zdrojov na lokalitách Vlčie hrdlo (Slovnaft, Istrochem), Ostrovné Lúčky, Karlova ves – Sihoť, Gabčíkovo, Jelka, Petržalka – Pečiansky les. Medzi najvyužívanejšie patria pramene v Lazoch, Drienovci, Jergaloch, Dechticiach, Harmanci, Dolných Motešiciach, Brunove.

Najvýznamnejší odberatelia podzemných vôd v roku 2004 (odbery v l/s)


Por. č.Názov odberateľa200220032004
1Skupinový vodovod (SV) Bratislava1 720,71 6261 566,0
2.Slovnaft a.s., Bratislava vrátane HŽO910,1940.4931,0
3.Diaľkovod Gabčíkovo608,1601.5564,0
4.Pohronský SV484,9481.6456,3
5.Diaľkovod Jelka445,0455.1424,3
6.SV Liptovská Teplička308,2286.9302,6
7.Ponitriansky SV306,0316.1293,6
8.SV Žilina 297,8359.1252,1
9.SV Drienovec - Turňa n/Bodvou - Košice- Hatiny- Peder285,7222.8252,0
10.SV Dechtice- Dobrá Voda- Trnava227,2234.1231,7
11.SV Trenčín234,1209.4188,5
12.SV Veľký Slavkov- Prešov- Šarišské Lúky197,3172.2180,8
13.SV Pružiná- Púchov- Dubnica188,3187.5177,4
14.SV Nové Mesto n/Váhom- Čachtice- Stará Turá207,2185.8176,4
15.Diaľkovod Šamorín152,2127.8153,5
16.SV Zvolen119,5116.2128,9
17.Oravský SV139,6131.7118,1
18.U.S.STEEL Košice-107.4113,2
19.SV Ružomberok108,6126.5111,6
20.KOMVAK Vodovod Komárno117,4114.3108,9
21.SV Považská Bystrica120,3115.4106,8
22.SV Liptovský Mikuláš118,8106.996,6
23.SV Prievidza104,6103.093,7
(Zdroj: SHMÚ)


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 30%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Využívanie podzemnej ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií