BIO spotrebiteľ

Pitná voda

22.05.2006 00:55
Hodnotenie kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch je založená na výsledkoch kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov – vodárenských spoločností.

Monitorovanie a hodnotenie kvality pitnej vody

Hodnotenie kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch je založená na výsledkoch kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov – vodárenských spoločností. Zásobovanie obyvateľstva Slovenskej republiky pitnou vodou v súčasnosti zabezpečuje 10 vodárenských spoločností . Prevádzkovatelia verejných vodovodov kontrolujú kvalitu pitnej vody v rámci prevádzkovej kontroly rovnako ako kvalitu surovej a upravovanej vody počas technologického procesu úpravy. Miesta odberov vzoriek na kontrolu kvality sa určujú za základe definícií o verejných vodovodoch a kvalita vody sa sleduje na výstupe z úpravní vody, počas distribučného systému verejného vodovodu a na konci verejného vodovodu, čo môže ale nemusí byť priamo u spotrebiteľa. Úrady verejného zdravotníctva kontrolujú kvalitu pitnej vody priamo u spotrebiteľa a v prípade zistenia nedostatkov vodárenské spoločnosti by mali byť schopné preukázať ich príčinu. Úrady verejného zdravotníctva kontrolujú aj kvalitu vody v individuálnych zdrojoch pitnej vody (domových studniach), ktoré v súčasnosti využíva cca 16 % obyvateľstva.

Kvalita pitnej vody bola v roku 2004 sledovaná a vyhodnocovaná na základe platnej novej vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu pitnej vody. Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z.z. rozlišuje viacero limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody, a to podľa ich príslušného zdravotného významu. Rádiologické ukazovatele sa stanovovali podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2004 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. Kvalita vody sa hodnotila na základe počtu resp. podielu stanovení jednotlivých ukazovateľov vody prekračujúcich príslušné hygienické limity. V roku 2004 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 14 706 vzoriek pitnej vody z odberných miest v rozvodných sieťach, v ktorých sa urobilo 367 106 analýz na jednotlivé ukazovatele kvality pitnej vody. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2004 hodnotu 99,15 % (v roku 2003 – 98,29 %). Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol hodnotu 87,84 % (v roku 2003 – 89,64 %). V týchto podieloch nebol zahrnutý ukazovateľ aktívny chlór, ktorého hodnotenie vo vzťahu k mikrobiologickej kvalite pitnej vody bolo urobené osobitne.

Prekročenie limitných hodnôt vo vzorkách pitnej vody s vyhláškou MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu pitnej vody


Rok 2002 2003 2004
Podiel vzoriek pitnej vody nevyhovujúcich limitom s NMH a MHRR - - 2,03%
Podiel analýz ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovujúcich s NMH a MHRR - 0,09% 0,54%
Podiel vzoriek pitnej vody nevyhovujúcich limitom s MH, NMH, MHRR a IH 4,03% 10,36% 22,56%
Podiel analýz ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovujúcich s limitom s MH, NMH, MHRR a IH podľa STN 75 711 1,05% 0,71% 1,48%
(Zdroj: VÚVH)
Vysvetlivky: IH – indikačné hodnoty, MH – medzné hodnoty, NMH – najvyššie medzné hodnoty, MHRR- medzné hodnoty referenčného rizika

Mikrobiologické a biologické ukazovatele

V roku 2004 sa nesplnenie hygienických limitov v pitnej vode v rozvodných sieťach zistilo u týchto ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, psychrofilné baktérie, živé organizmy. Podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu pitnej vody bol ukazovateľ psychrofilné (a mezofilné) baktérie nahradený ukazovateľom kultivované mikroorganizmy pri 22oC (a 36oC).

Fyzikálno-chemické ukazovatele


Z anorganických a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré v roku 2004 nevyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu pitnej vody, sa najväčšou mierou podieľali ukazovatele: antimón, arzén, mangán, reakcia vody a železo.

Rádiologické ukazovatele

Hodnotenie rádiologických ukazovateľov v pitnej vode bolo v roku 2004 vykonávané na základe vyhlášky MZ SR č. 12/2001 Z.z o požiadavkách na zabezpečenie rádiologickej ochrany. Z odvodených zásahových úrovní bola sledovaná celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222Rn. Na výskyte vzoriek nevyhovujúcich požiadavkám vyhlášky MZ č. 12/2001 Z.z. sa podieľali ukazovatele celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita radónu.

Dezinfekcia vody

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania musí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou. Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z.z. stanovuje pre obsah aktívneho chlóru v pitnej vode limitnú medznú hodnotu 0,3 mg. l-1. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, minimálna hodnota aktívneho chlóru v distribučnej sieti musí byť 0,05 mg. l-1 .

Podiel analýz nevyhovujúcich vyhláške MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody z dôvodu prekročenia hodnoty 0,3 mg. l-1 predstavoval v roku 2004 1,48 % (v roku 2003 to bolo 1,36 %). Minimálny obsah voľného chlóru nedosiahlo 17,22 % analýz vzoriek pitnej vody (v roku 2002 to bolo 19,62 %). Na dezinfekciu sa stále častejšie využíva chlórdioxid. Pre jeho obsah v pitnej vode je stanovená medzná hodnota 0,2 mg. l-1 a prekročenie tejto limitnej hodnoty sa zistilo v 4,03 % z počtu 372 vzoriek.


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Pitná ...

  Pitná voda

  Každý sa zaoberá výsledkami monitorovania pitnej vody,ale aké sú skutočnosti kontroly pitnej vody z vlastných zdrojov na zitnom ostrove ešte nikto neanalizoval/ako sa pozerám na internet-nevidím/.Koľko môže byť v pitnej vode z vlastnej studne hodnôt?Čo keď sú prekročené mnohonásobne,čo je spôsobené tým,že ľudia majú vlastný zdroj vody od žumpy 2 m a ona nebola nikdy vytiahnutá.Kto to tej babke vysvetlí,že to nie je správne.Starostovia ešte nikdy nedali spraviť výsledky povedzme na 5 miestach v dedine apotom urobili analízu,či sa to vôbec smie piť,to by si kopali vlastný hrob.Ani zákonodarci sa nezaoberajú týmto,im je to ukradnuté.
  misl   Reagovať
   
  0
   
  0

  Odpoved

  Vec, ktoru opisujete je otazkou verejnej kontroly, ktoru musia realizovat a svojimi dotazmi k organom verejnej spravy iniciovat miestni ludia - jednotlivci, skupiny ludi prostrednictvom zalozeneho obc. zdruzenia.

  Nikto ludi nenuti pit vodu zo studni, zakladat kompostoviska, zumpy, ... v blizkosti vodnych zdrojov.

  Stupne hodnot neexistuju. Existuju max. pripustne limity. Napr. pri dusicnanoch je to 50 mg/l pri predpoklade, ze denne vypijete 2 l vody (u kojencov je to 15 mg/l). Problemom je aj bakteriologicke znecistenie s vyssie spominanycgh objektov, a to streptokokove a koliformne bakterie.
  Osobne si myslim, ze znacna cast studni na juznom Slovensku ma prekrocene obsahy dusicnanov v 1 l vody.
  Rudolf Pado   Reagovať
   
  0
   
  0

  sfarbenie vody

  Dobrý deň prajem, kde mozno iniciovat kontrolu pitnej vody v meste Želiezovce na istej ubytovni, ktorá má očas nažltlé sfarbenie prípadne inokedy zelenkavo-modré? Môžme v takomto prípade bez obáv takúto vodu konzumovať ? Ďakujem
    Reagovať
   
  0
   
  0

  Odpoved

  Takto to neviem posudit. Nazlte sfarbenie vody je spravidla po odstavke vody a opatovnom nabehu systemu, kedy sa z potrubi uvolnuju usadeniny. Dlhodobe nacervenale sfarbenie moze byt sposobene vyssim obsahom zeleza vo vode. So zelenkavo . modrym sfarbenim so sa este nestretol. Je potrebne poznat vodny zdroj z ktoreho je prislusne zariadenie zasobovane. v pripade pochybnosti je mozne sa ovbratit na Urad verejneho zdravotnictva resp. prislusnu vodarensku spolocnost (opisat problem a ziadat vysvetlenie).
  Rudolf Pado   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Toky nie sú stoky!
Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.Najčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií