BIO spotrebiteľ

Povodie Váhu

03.05.2006 00:41
Povodie Váhu tvorí hlavný tok, Váh a jeho prítok, rieka Nitra.

Povodie Váhu


Hlavný tok Váh je charakterizovaný výslednou III.- V. triedou kvality.

Skupiny ukazovateľov A, B a C sú zaradené do I. a III. Triedy s výnimkou miest odberov Váh-nad Sereďou, Selice a Komárno, kde bola zaznamenaná v skupine B IV. trieda kvality kvôli zvýšeným hodnotám teploty vody zaznamenaným v letných mesiacoch.

Najviac znečisteným prítokom v hornej časti Váhu je rieka Orava pod nádržou v Tvrdošíne – nízke hodnoty rozpusteného kyslíka namerané v letných mesiacoch , koncentrácie celkového mangánu a mikrobiologické znečistenie radia toto odberové miesto do IV. triedy kvality.

V dolnom úseku Váhu sú najviac znečistenými prítokmi Horný a Dolný Dudváh a Trnávka, kde prevláda IV. a V. trieda kvality. Nepriaznivá kvalitu vody v týchto tokoch spôsobujú odpadové vody z Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ČOV Trnava a cukrovaru v Trnave.

Povodie Nitri


Rieka Nitra, vrátane sledovaných prítokov, je hodnotená ako silne až veľmi silne znečistený tok kvôli antropogénnej činnosti vyvíjanej v danej oblasti. Celková kvalita vody v povodí je hodnotená III. Až V. triedou kvality, pričom jednotlivé skupiny ukazovateľov A, B, C, D, E a F vyhovujú kritériám II. Až V. triedy kvality.

Najviac znečistená je Nitra v mieste odberu v Chalmovej a v Čechynciach vplyvom Nováckych chemických závodov a ZVS a.s., ČOV Nitra.

Sledované toky s V. triedou kvality podľa skupín ukazovateľov – povodie Váhu


PovodieABCDEFH
Váh9,923,333,267,199,234,8-
V. triedu kvality určujúce ukazovateleO2
BSK5
ChSKcR
Teplota vody
Mer.vodiv
SO4-2
N-NH4
Pcelkový
P-PO4
SI- makrozooKoli
Tekoli
Fekoly
NELUV
Al
-
Nitra17,314,9117,414,9235,747,6-
V. triedu kvality určujúce ukazovateleO2
BSK5
ChSKcR
RL Mer.vo div N-NH4
Pcelkový
P-PO4
SI- makrozooKoliNELUV-
(Zdroj: SHMÚ)

Dĺžka sledovaných tokov – povodie Váhu


PovodieSledovaná dĺžka
(km)
Hodnotená dĺžka
(km)
Počet základných
miest odberov
Váh896,8617,127+3
Nitra401,4255,713
(Zdroj: SHMÚ)


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 68%, 5 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Povodie ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií