BIO spotrebiteľ

Vodovody

16.05.2006 00:37
Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2004 dosiahol 4 563 tis., čo predstavovalo 84,7 % zásobovaných obyvateľov.
V roku 2004 bolo v SR 2 187 samostatných obcí, ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 75,6 %. Oproti roku 2003 sa zvýšil podiel zásobovaných obcí v Trnavskom (82,9 %). Prešovskom (57,4 %) a Košickom kraji (65,5 %).

Dĺžka vodovodných sietí (bez prípojok) dosiahla 25 158 km, čo predstavuje len 262 km viac ako v roku 2003. Dĺžka vodovodnej siete na 1 zásobovaného obyvateľa vzrástla na 5,52 km. Počet vodovodných prípojok v roku 2004 predstavoval 736 216 ks a dĺžka vodovodných prípojok dosiahla 5 698 km. Počet osadených vodomerov oproti roku 2003 vzrástol iba o 9 774 ks a dosiahol hodnotu 732 756 ks. Kapacita prevádzkovaných vodných zdrojov v roku 2004 dosiahla 33 983 l.s-1 ,(čo je mierny pokles o 105 l.s-1 oproti roku 2003), pričom podzemné vodné zdroje predstavovali 28 331 l.s-1 a povrchové vodné zdroje 5 652 l.s-1.

Dlhodobý pokles v odbere pitnej vody pretrvával aj v roku 2004. Množstvo vyrobenej pitnej vody, ktoré zahŕňalo pitnú vodu vyrobenú vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach v správe podnikov vodárni a kanalizácií (VaK), vodárenských spoločností a v správe obcí, ako aj množstvo prevzatej pitnej vody od iných vodohospodárskych organizácií, príp. iných dodávateľov vody, dosiahlo v roku 2004 hodnotu 353 mil. m3 pitnej vody, čo oproti roku 2003 predstavuje výrazný pokles až o 23 mil. m3. Z podzemných vodných zdrojov bolo vyrobených 296 mil. m3 (pokles o 18 mil. m3) a z povrchových vodných zdrojov 57 mil. m3 (čo predstavovalo pokles o 8 mil. m3) pitnej vody. Z celkovej vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach straty vody v potrubnej sieti predstavovali v roku 2004 32,6 %.

Špecifická spotreba vody v domácnostiach klesla v roku 2004 na 101,1 l.obyv-1. deň-1 (v roku 2003 bola 109,2 l.obyv-1.deň-1 ). Klesajúci trend možno aj pozorovať vo vybraných štátoch EÚ.

Spomedzi krajín V4 najvyššiu úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov dosahuje Maďarsko (93 %) nasledované Českom (90 %) a Poľskom (85 %).

Napojenie obyvateľstva v krajinách EÚ dosahuje úroveň v rozmedzí 95 – 100 % (napr. Holandsko - 99 %, Francúzsko - 99 %, Nemecko - 99 %, Cyprus - 100 %). Najnižšiu úroveň napojenia obyvateľstva na verejné vodovody predstavuje Rumunsko, kde je napojených iba 54 % obyvateľstva.

Vybavenie obcí s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v správe VaK a v správe obcí v roku 2004


Kraj Počet obcí Počet obcí
s verejným
vodovodom
% počtu obcí
s vod.
Počet obcí
s verejnou
kanalizáciou
% obcí
s kanal.
Počet obcí s kanalizáciou
a ČOV
% počtu obcí s kanal. a ČOV
Bratislavský 73 69 94,5 35 47,9 32 43,8
Trnavský 251 208 82,9 57 22,7 50 19,9
Trenčiansky 276 252 91,3 52 18,8 43 15,6
Nitriansky 354 301 85 42 11,9 39 11
Žilinský 315 309 98,1 91 28,9 83 26,3
Banskobystrický 516 378 73,3 122 23,6 104 20,2
Prešovský 666 382 57,4 108 16,2 95 14,3
Košický 440 288 65,5 87 19,8 81 18,4
Spolu 2 891 2 187 75,6 594 20,5 527 18,2
(Zdroj: ŠÚ SR)


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Vodovody ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií