BIO spotrebiteľ

Odpadové vody

16.05.2006 00:26
V roku 2004 pokračoval klesajúci trend vo vypúšťaní odpadových vôd a do povrchových tokov SR bolo vypustených 919 869 tis. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo pokles o 30 817 tis. m3 (3,3 %) oproti 2003 a o 248 055 tis. m3 (22 %) menej v porovnaní s rokom 1995.
Najvýraznejší pokles zaťaženia odpadových vôd sa prejavil v ukazovateli nepolárne extrahovateľné látky (NEL) až o 175 t. rok-1, v ostatných ukazovateľoch bol zaznamenaný len mierny pokles a v ukazovateli nerozpustné látky (NL) bol nárast o 196 t. rok-1. Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov roku 2004 predstavoval 64,71 %.

Zaťaženie bilancovaných zdrojov znečistenia vypúšťané do povrchových vôd v rokoch 1995 – 2004


Odpadová voda vypúšťaná Objem
(tis.m3.r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5
(t.r-1)
ChSKCr
(t.r-1)
NELUV (
t.r-1)
1995 1 167 924 45 044 32 227 87 894 879
2001 1 024 320 22 998 19 707 61 599 270
2002 1 035 068 22 790 18 803 59 204 252
2003 950 686 21 193 17 372 56 829 232
2004 919 869 21 389 13 702 45 162 57
(Zdroj: SHMÚ)

Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2004


Odpadová voda vypúšťaná Objem
(tis.m3. r-1)
NL
(t.r-1)
BSK5
(t..r-1)
ChSKCr
(t .r-1)
NELUV
(t .r-1)
čistená 595 241 12 709 11 868 36 721 42
nečistená 324 628 8 680 1 834 8 441 15
Spolu 919 869 21 389 13 702 45 162 57
(Zdroj: SHMÚ)

Vplyv rekonštrukcie a výstavba nových čistiarní odpadových vôd má za následok zníženie množstva vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách. Najvyšší podiel na vypúšťaní znečistených odpadových vôd je v priemyselnej sfére (54,3 %), ktorá dominuje nad vypúšťaním znečistených odpadových vôd z verejných kanalizácií miest a obcí SR (45,7 %).


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Odpadové ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií